Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

– mgr Boratyn Żaneta – wychowanie przedszkolne (5/6 latki), historia, wiedza o społeczeństwie, dziedzictwo kulturowe;

– mgr Budzińska-Szyszko Katarzyna – muzyka, koło wokalno-instrumentalne

– mgr Cieślikowski Wacław – technika, fizyka;

– mgr Cymanowska Alicja – biologia, chemia, wychowanie do życia  w rodzinie, świetlica szkolna;

– mgr Dworakowska Judyta – edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja;

– mgr Gajewska Alicja – psycholog;

– mgr Gładykowska Ewelina – język polski, biblioteka;

– mgr Karcz Anna – dyrektor szkoły, przyroda;

– mgr Klimek Anna – matematyka, koło szachowe;

– mgr Kulczyński Seweryn – geografia, informatyka;

– mgr Kuster Karolina – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wczesne wspomaganie rozwoju;

– mgr Łania Sebastian – informatyka;

– mgr Marut Lucyna – logopeda;

– Ogrodniczak Milena – wychowanie przedszkolne, język hiszpański, koło języka hiszpańskiego;

– mgr Puczyńska Katarzyna – matematyka;

– Pykron Lucyna – wychowanie przedszkolne;

– mgr Rychlewska Alina – wychowanie fizyczne;

– Rychlewski Krzysztof – wychowanie fizyczne;

– Szulc-Singh Małgorzata – język angielski;

– mgr Szumal Magdalena – język niemiecki;

– mgr Tomaszewicz Grażyna – religia, plastyka;

– mgr Wiśniewska Justyna – edukacja wczesnoszkolna.